Olympus Sport Olympus Sport Olympus Sport

Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Σχολής Προπονητών Αθήνα 2017

Σας γνωστοποιούμε τον Κανονισμό Διεξαγωγής των Εξετάσεων για τη Σχολή Προπονητών Taekwon-Do ITF Γ΄Κατηγορίας.

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Σχολής Προπονητών Αθήνα 2017Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων Σχολής Προπονητών Αθήνα 2017

Συμμετέχοντες Σχολής Προπονητών Αθήνα 2017Συμμετέχοντες Σχολής Προπονητών Αθήνα 2017

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999