Μέλος των

ITF logo
EITF logo
  • Τηλέφωνο: 2310672006
  • Fax: 2310672009
  • Email: info@itf-taekwondo.gr

Αιτήσεις & Δηλώσεις

Αναζητήστε έγγραφα για χρήση από τα ενεργά Σωματεία ITF TKD. Μπορείτε να εντοπίσετε τα πλέον συνήθη έγγραφα και αιτήσεις για επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΑΟΤΕ.

Πληροφορίες

Σημαντικά Αρχεία - Έγγραφα

Καταστατικό Α.Ο.Τ.Ε.

Άδειες Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Άδειες Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Έγγραφο ΓΓΑ σελ. 1

Έγγραφο ΓΓΑ σελ. 2

Ορισμός Εκπροσώπων

Αρχεία Α.Ο.Τ.Ε.

Εγγραφή Σωματείου στην Α.Ο.Τ.Ε.

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής

Υπεύθυνη Δήλωση Συλλόγου

Αιτήσεις DAN / GUP

Αίτηση Dan

Κατάθεση GUP αθλητών

Μεταγραφές Αθλητών

Αίτηση Μεταγραφής Ενηλίκων

Αίτηση Μεταγραφής Ανηλίκων

Διάφορες Αιτήσεις & Υπεύθυνες Δηλώσεις

Αίτηση Βεβαίωσης Εξεταστού Α.Ο.Τ.Ε.

Αίτηση Εγγραφής Στον Ειδικό Πίνακα

Αίτηση Εν Ενεργεία

Σύνολο Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων

Συμπιεσμένο αρχείο

Αρχεία I.T.F.

Σχετικά με βαθμούς Dan και Booklet

Αίτηση Dan

Αίτηση Booklet

Αίτηση για άδεια στο βαθμό 4ο, 5ο, 6ο Dan

Αίτηση για προώθηση σε Master

Διαδικασία αναγνώρισης για μέλη από άλλο οργανισμό

Αίτηση για προώθηση σε Master από άλλο οργανισμό

Σχετικά με Εξεταστές και Διαιτητές

Αίτηση για International Instructor

Αίτηση για Διεθνή Διαιτητή

Σχετικά με σωματεία

Αίτηση Πλακέτας

Αρχεία - Αιτήσεις προς Γ.Γ.Α.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία.

Δικαιολογητικά

Αθλητική Ομοσπονδία Tae Kwon Do Ελλάδος - Π.Ε.Α.Κ. Νεάπολης 56701 Νεάπολη Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310672006 | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: 3716 Ημερ. Αθλητικής Αναγνώρισης: 01/04/1999